Когато Таня ти дойде на гости и грабне фотоапарата, във въздуха се усеща магия. Когато по-късно разгледаш сътвореното от нея, разбираш че наистина си имал магьосница в дома си. С различни очи може да се гледа към реалността, но очите на Таня виждат дори и това, което е невидимо за другите и го разкриват с топлота и нежност. Резултатът е прекрасен!