Свето кръщение

Ритуалът свето кръщение е важен за всяко християнско семейство. Това е едно от седемте тайнства на вярата, при което човек се очиства от греховете.

„Ако някой не се роди от вода и Дух, не може да влезе в Царството Божие.“ (Йоан 3:5)

Фотографско заснемане на Свето кръщение
Цена 

Зaснемане на ритуала, кратка фотосесия и снимки с гостите до 1 час: 350 лв.

За снимки в ресторанта: + 100 лв. за всеки започнат следващ час

Плащане по банков път:

Фотостудио „Чохено контошче“ ООД

Пощенска банка
IBAN BG86BPBI79401088498201

BIC BPBIBGSF

основание: фотографски услуги

Брой снимки

Няма ограничение в броя кадри, които предавам. Подбирам снимките, така че да покажат репортажно всички гледни точки и интересни моменти, детайлите, атмосферата в църквата, емоциите на близките, портретна фотосесия. Обикновено се получават над 200 кадъра.

Предаване на снимките

Предавам снимките в онлайн галерия, подходяща за разглеждане и изтегляне, която е видима само за хората, които имат линк или парола. Предимството е, че тя не се изтрива и е достъпна за вас и вашите близки по всяко време от компютър и мобилно устройство. Снимките могат да се свалят като зип файл, както и да се изтеглят поотделно.

Срок за предаване

Срокът за предаване на всички обработени снимки е до 2 седмици. 

***

По време на ритуала се извършват няколко основни действия:

  1. Отричане от сатаната – от светогледа, основан на гордостта и себевъзнасянето, отделил човека от Бога.
  2. Изповядване на Христа. Кръщаващият изразява решението си, че се съчетава с Христа, изповядва вярност и служение към Спасителя, като чете на глас Символа на вярата.
  3. Трикратно потапяне във водата на кръстения, като свещенослужителят произнася думите: „Кръщава се Божият раб или рабиня в името на Отца, Амин, и Сина, Амин, и Светия Дух, Амин.“ Вярва се, че с това върху новокръстения слиза Светият дух, очиства го от греховете и го възражда за нов християнски живот.
  4. Помазване с елей. Елеят е символ на изцеление, светлина и радост. Той е маслинената клонка, донесена от гълъба на Ной, оповестяваща Божията прошка и помирение с човека след потопа. Свещенослужителят помазва кръстообразно кръщаващия се по челото, гърдите, ушите, ръцете и краката. Това е пресътворяване на тялото и сетивата на човека.
  5. Обличането в бяла дреха е символ на духовна чистота и невинност, получена в тайнството, и задължение за запазването ѝ.
  6. Запалените свещи и обикалянето около купела са израз на духовно тържество и радост. Te напомнят, че кръстеният трябва винаги да гори духом. Кръгът е символ на вечността, затова обикалянето означава, че той трябва да принадлежи на Христос.
  7. Подстригването на косите е символ на първата свободна и радостна жертва, принесена от човека на Бога в започващия нов живот.
  8.  Освещава се златно или сребърно кръстче, подарено от кръстника, което кръстеният трябва да носи.

Кръстникът става духовен учител на кръщелника си и трябва да следи за неговото възпитание и морал, да го напътства и да му помага да следва християнските ценности.

Какво трябва да се знае преди пристъпването към кръщаване:
– кръстници могат да станат само тези, които вече са кръстени в източноправославната вяра;
– на свещенослужителя трябва да бъде представен акт за раждане на кръщавания;
– кръстниците носят в храма голяма бяла хавлия, бяла кърпа за лице и сапун (попитайте в конкретния храм какво трябва да носите, на някои места се иска вино, олио, мед, голяма свещ, купена от храма, китка здравец и т.н.);
– носят се и се раздават погача, сладкиши и бонбони, за да е сладък животът на кръстения.

Добре е кръстникът да е запознат с текста на Символа на Вярата, който трябва да прочете на глас.

Символ на вярата

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
И възкръсна в третия ден, според Писанията.
И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и
Който е говорил чрез пророците.
В едната, света, съборна и апостолска Църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
Чакам възкресение на мъртвите.
и живот в бъдещия век! Амин.

Източник: pravoslavieto.com