Завърта се времето като колело и уж е същото, и уж не е… Само снимките ти сякаш извън времето и ще запазят мига непокътнат и красив! Времето няма сила пред таланта, пред твоя талант!