„Златно сърце“ 2018

Пето издание на годишните награди „Златно сърце“ за благотворителност и социална отговорност, 04.12.2018 г.