От 23.03.2010г. световната джаз класика звучи и на български език. Тогава Марина Господинова, Мария Донева, Венцислав Благоев и Антони Дончев създават JAP/ДЖАП (JAP – Jazz and Poetry).
Тяхното творчество не може да се опише с думи. Трябва да се види и чуе!…А аз имам удоволствието понякога да снимам техните вълнуващи концерти.
Това ми е едно от най-любимите изпълнения: ТУК . Първо е с оригиналния текст на Waters of March,  а започва на български от 4:00 по текста на Мария Донева от стихотворението МАРТ.

Ето кратък откъс и тук:

Тик-так, тик-так! –
настоява капчука.
Пролетта ще е тука
след петнайсет минути!
През виелици люти
вече път си пробива.
Зачервена, красива
пийва чай в кафенето.
Позатоплена, ето,
приближава към къщи.
Ти недей да се мръщиш,
а за ново начало,
озарено и бяло
трябва да си готов!